15 Mar International Consumer Rights – Telemarketing le Ouma Ramaru gotswa Consumer Goods & Services Ombud

MOTSWEDING FM  |  DI RAGE
Re buisana le Mme Ouma Ramaru, sebueledi sa kwa Consumer Goods & Service Ombud, go sekaseka bothata jwa go leletswa megala ke batho ba rekisa ditirelo kgotsa dithoto, le go bona mekgwa ya go itshireletsa ka go sa araba melaetsa le megala ya bona.
On 15 March 2018, Consumers International is calling for fairer digital marketplaces.
Loading player...