13 Mar Boitumelo Katisi lekgarebe le le nnye le le fofisang difofane gape e le motlhami wa Aviation Development in Africa

MOTSWEDING FM  |  DI RAGE
Re buisana le Boitumelo Katisi, lekgarebe le le nnye le le fofisang difofane gape e le motlhami wa Aviation Development in Africa, ka katlego ya gagwe jaaka e le karolo ya bangwe ba bašha ba ba tsereng tshweetso ya go tsena mo mefameng e e tlwaelegileng ka banna.
Loading player...