26 Feb Mathata a aparetseng lefapha la tlhabollo ya loago le dikarabo tsa HOD

MOTSWEDING FM  |  DI RAGE
Re lekola mathata a lefapha la tlhabollo loago ka fa North West, mo go naleng mathata, mo badiri ba naleng dikgwedi tse di fetang pedi ba sa dire kantlha ya go sa utlwane ga lefapha le badiri ka dikago tse ba direleng mo go tsona.
Loading player...