Re tlholetswe go galaletsa le go natefela modimo

1 Bakorintha 10:31 | Jalo, e ka ne lo a ja kgotsa lo a nwa kgotsa lo di-ra sepe fela, dirang dilo tsotlhe kgalaletsong ya Modimo

Bakolosa 3:23 | Le fa e le eng se lo se dirang, se direng ka moya otlhe+ jaaka lo se direla Jehofa mme e seng batho