8 Feb sebueledi sa bosetshaba SACP, go sekaseka, ditiragalo tse di tsweletseng mo nageng tsa ketsaets

MOTSWEDING FM  |  DI RAGE
Re buisana le Rre Alex Mashilo, sebueledi sa bosetshaba South African Communist Party, go sekaseka, ditiragalo tse di tsweletseng mo nageng tsa ketsaetsego ya boeteledipele, bogolo jaaka bona e le semphato le ANC.
Loading player...