5 Feb Diphetego le mekgwa e e farologaneng e mešwa ya go amogela madi a kotlo gotswa ko SASSA

MOTSWEDING FM  |  DI RAGE
Re buisana le Mme Nandi Mosia, sebueledi sa SASSA kwa profenseng ya Gauteng, go sekaseka diphetego le mekgwa e e farologaneng e mešwa ya go amogela madi a kotlo, jaaka tirelo ya poso ya Afrika Borwa e le yona mmogo le SASSA di tlabe di ntsha dikotlo.
Loading player...