Re bafeti lefatsheng, re ka le rata jang?

Baroma 14:10-12

Mme ke ka ntlha yang fa o atlhola mokaulengwe wa gago?+ Kgotsa ke ka ntlha yang fa gape o lebela mokaulengwe wa gago kwa tlase? Gonne rotlhe re tla ema fa pele+ ga setulo sa katlholo sa Modimo; 11 gonne go kwadilwe ga twe: “‘Jaaka ke tshedile,’ go bua Jehofa,+ ‘lengole lengwe le lengwe le tla nkhubamela, le loleme longwe le longwe lo tla bolela ka tshosologo fa lo dumela mo Modimong.’”+ 12 Ka jalo, mongwe le mongwe wa rona o tla ikarabelela mo Modimong