31 Jan katlego le tiragatso ya difilimi tsa ka Nigeria mo kontinenteng ya Afrika le : Jackie Motsepe

MOTSWEDING FM  |  DI RAGE
Re buisana le Mme Jackie Motsepe, Mokhuduthamaga mogolo wa tsamaiso kwa KwaZulu-Natal Film Commission, go sekaseka katlego le tiragatso ya difilimi tsa ka Nigeria mo kontinenteng ya Afrika ka bophara, le gore, Afrika Borwa e ka ithuta eng mo go bona.
Loading player...