18 Jan The issue of land expropriation without compensation

Baetapele ba mokgahlo wo o bušago ga ešita le bangwe ba baetapele ba mekgahlo ye mengwe ya dipolotiki gantši re kwa ba bolela ka go tšea lefase ntle le hlatswa diatla”Land expropriation without compensation”. Se batheeletši se thekgwa le ke karolwana ya molaotheo wa naga section 25 gore lefase le ka tšwewa ntle le hlatswa diatla.
Loading player...