Rwala Tumelo Le Lerato O Senne Le Poifo

Moreri 4:4 Mme ke bone tiro yotlhe ya bonatla le bothakga jotlhe jwa tiro, gore bo raya go gaisana ga mongwe le yo mongwe; seno le sone ke lefela le go kgaratlhela phefo.

1 Johane 4:18 Ga go na poifo mo loratong,+ mme lorato lo lo itekanetseng lo latlhela poifo kwa ntle,+ ka gonne poifo e dira gore go nne le thibelo. Eleruri, yo o mo poifong ga a ise a itekanedisiwe mo loratong