Tshotlhe di simolola ka Modimo

O ne a re golola mo taolong+ ya lefifi a ba a re fetisetsa+ mo bogosing+ jwa Morwa wa lorato+ lwa gagwe, 14 yo re gololwang ka ene ka thekololo, e leng boitshwarelo jwa maleo+ a rona. 15 Ke setshwano+ sa Modimo yo o sa bonaleng,+ leitibolo+ la popo yotlhe; 16 ka gonne dilo tsotlhe tse dingwe di ne tsa bopiwa ka ene+ kwa magodimong le mo lefatsheng, dilo tse di bonalang le dilo tse di sa bonaleng, go sa kgathalesege gore a e ka ne e le ditulo tsa bogosi kgotsa barena kgotsa dipuso kgotsa ditaolo.+ Dilo tsotlhe tse dingwe di bopilwe ka ene+ e bile di bopetswe ene. 17 Gape, o nnile gone pele ga dilo+ tsotlhe tse dingwe mme dilo tsotlhe tse dingwe di ne tsa dirwa ka ene gore di nne gone,