Maano a go thibela go thoba kwa dikgolegelong le Rre Kgosietsile Phokontsi go tswa ko Rooigrond

Re buisana le Kgosietsile Phokontsi go tswa Rooigrond Management Area, Corrections (Security, Offender& Management Facilities) ka matsholo a lefapha a tlileng go a bolotsa kwa dikgolegelong go lwantshana le batshwarwa ba ba thobang kwa dikgolegelong