20 Nov Darlington Sibanda,o fofetseng ko Zimbabwe go ya go gwanta kgatlhanong le puso ya ga Robert Mugabe

MOTSWEDING FM  |  DI RAGE
Re buisana le Darlington Sibanda, moagi wa Zimbabwe yo a dirang mo Afrika Borwa, yo leene a neng a le kwa Harare go tsaya karolo mo mogwantong kgatlhanong le puso ya ga Robert Mugabe, ka maikutlo a gagwe jaaka go bonala go nna le diphetogo kwa nageng ya gaabo, le gore, a mme o tla boela gae fa Rre Mugabe a ka ntshiwa mo setilong.
Loading player...