Tiro Ya Bo Area Commissioner Tsa Dikgolegelo le Rre Ben Modisadife

Re buisana le Ben Modisadife yo e leng Area Commissioner Klerksdorp Management Area, o simolotse tiro ya gagwe ka 1982 kwa Klerksdorp Centre, 1983 a ya kwa Zonderwater Correctional centre, 1997 a thapiwa jaaka Deputy Director kwa Johannesburg Correctional centre, 2000 a dira kwa Leeukop Correctional facility, 2003 a dira kwa Gauteng Regional office jaaka Regional Head Inspectorate, 2004 a leba Kgosi Mmapuru, 2005 Bavianspoot centre, 2007 e le Area Commissioner kwa Pollsmoor, Cape Town, 2009 Area Commissioner kwa Overberg Management, Cape Town, 2013 Mangaung sebaka sa ngwaga, Diphalane o tlabo a wetsa tiro ya gagwe mo lefapheng la tsa kgopololo ka ntlha ya bogodi