21 Sep Moses Kgosana ka nako ya gagwe ko KPMG le kamano ya gagwe le lelapa la ga Gupta

MOTSWEDING FM  |  DI RAGE
Re buisana le Rre Raboijane Moses Kgosana, mokhuduthamaga mogolo wa maloba wa setlamo sa boruni sa KPMG, go utlwa letlhakore la gagwe, morago ga tlhatlharuane e e tsogileng mabapi le ditatofatso tsa maitsholo a a sa siamang a gagwe, bogolo jang go bapisiwa le lelapa la ga Gupta.
Loading player...