Sithetha no Dineo Mlomo ngezindlu (Isiqendu sesibini)

besithetha no Dineo Mlomo 0847834636 bangenza whatsapp or Sms kule cell for imibuzo. Apha besithetha ngokuba ukuba umntu wendlu uswelekile masithi unyana ebenedlu ezihlalela asweleke ngawaphi amanyathelo onowathatha okuqala, inganguye nomzali wakho ube uhlaal kulendluo kanye ubutshatile zintoni omaswuzenze.