4 Sep Kgonagalo ya go upullwa ga diteng tsa di-email

MOTSWEDING FM  |  DI RAGE
Re buisana le Mme Nthati Mokhehle, moitsaanape wa tsa tshireletsego ya mafaratlhatlha, go sekaseka kgonagalo ya go upullwa ga diteng tsa di-email ke motho yo mongwe, karolo ya botlhodi, le go leba melao ya go dirisa email ya gago ya kwa tirong.
Loading player...