9 Aug Mmagwe Mpho le Mphonyana ka kgwetlho ya go latlha tsotlhe tsa botshelo go godisa

MOTSWEDING FM  |  DI RAGE
Re laleditse Mme Sophy Mathibela, mongwe wa basadi ba ba tlhaloganyang sentle kgwetlho ya go latlha tsotlhe tsa botshelo jwa gago le go ineela mo go godiseng bana ba gagwe. Ene ke Mmagwe Mpho, yo eleng lewelana la ga Mphonyana, ba re ba gopolang jaaka Mpho le Mphonyana. O fano Mme Sophy go re tlotlela ka loeto la gagwe, le gore, bana ba gagwe ba fetotse jang botshelo jwa gagwe.
To most people, it only felt like yesterday when the Mathibela twins were introduced to the world. Sophie Mathibela gave birth to Mpho and Mphonyana at Tshepong Hospital in Klerksdorp, North West. The mother and daughters were later transferred to the Chris Hani Baragwanath Hospital in Soweto.
Loading player...