DERADIKALISERING

Om iemand te de-radikaliseer moet gedragspatrone eers verander, voordat daar van die ideologieë afstand gedoen sal word. Dit is die mening van 'n kenner oor die deradikalisering van mense wat in die kloue van terreur-organisasies beland het, maar wil ontsnap. Jasmin Opperman, die Afrika direkteur van die Terreur Navorsings- en Ontledingskonsortium, sê de-adikaliserings-programme is 'n reuse toets vir die westerse samelewing. Hanri Wondergem het met haar gepraat en die verslag saamgestel.