Kakanyo ya go atolosa ditlhopa tse di tsayang karolo mo thonamenteng ya AFCON

MOTSWEDING FM  |  MABALENG
Alphy a buisana le Matthews Mpete ka se go begwang e le maikaelelo a mopresidente wa CAF Ahmad Ahmad go atolosa ditlhopa tse di tsayang karolo mo thonamenteng ya AFCON, le go fetola gore e tshwarwe mo kgweding ya Seetebosigo eseng Ferikgong