6 Jul Maitemogelo a Rrakgwebo ko konferense ya melawana ya ANC

MOTSWEDING FM  |  DI RAGE
Re buisana le Thabo Rammole, gotswa kwa Ikgantshe Holdings, mongwe wa borrakgwebo ba baneng ba tsenetse konferense ya melawana ya ANC mo bekeng eno, go buisana le rona ka maitemogelo a gagwe kwa kopanong eo, bogolo jang ka karolo ya dikgwebo-potlana mo kgodisong ya ikonomi ya naga.
Loading player...