3 Jul ANC POLICY CONFERENCE UNDER WAY: ARE THE PROSPECTS OF UNITING THIS MOVEMENT?

THOBELA FM  |  TABAKGOLO
Conference ya maano goba melawana ya mokgatlo wa ANC ya matsatsi a tshela e gare e a kgatlampana ka Nasrec Expo Centre ka provincing ya Gauteng.Mo ke moo dikemedi tsa go feta 3500 go phatlalala le naga ba logisanago maano a go ya Conferenceng ya go kgetha boetapele ye e tlago kgweding ya Dec.
Loading player...