12 Jun ANC’s LEADERSHIP SUCCESSION PLAN

THOBELA FM  |  TABAKGOLO
Mokgatlo woo o lwetšego tokologo ya bontshi bja bathobaso ka mo Afrika Borwa ANC e bile mokgatlo wa mathomo go buša pušong ya democracy yeo e thomilego ka 1994.ANC le mekgatlo ye mengwe ya go etsa bo PAC AZAPO ke mekgatlo yeo e bego e le diketapele go lweleng gore naga ye e be le mmušo wo e nago le ona.
Loading player...