Botshelo jwa kgolegelo le Tshepo Miya gotswa ko Moletsane

Tshepo Miya wa kwa Moletsane, Sowetone ele sesenyi sa go thuba mo matlong, go kgothosa, morago nyana o ne a tshwarwa, a tlholwa dingwaga di le (10) kwa kgolegelong, gajana ke karolo ya mokgatlho wa micro management of business administration le batshwarwa ba bangwe