5 Jun WORLD ENVIRONMENT DAY

THOBELA FM  |  TABAKGOLO
Dinaga tša lefase di hlwele di gopotšana le go keteka letšatši la lefase la Tikologo World Environment Day e lego letšatši leo le hlomilwego semmušo ka 1974 go ya ka taelo ya United Nations moo dinaga di tšeago diphetho tša hlokomelo ya tikologo. #WorldEnvironmentDay
Loading player...