31 May Re lebelela ditlhopho tsa naga ya Lesotho le Nthakoana Ngatane

MOTSWEDING FM  |  DI RAGE
Ditlhopho tsa naga ya Lesotho di tla tshwarwa ka lamatlhatso, Seetebosigo a le tharo(3). Re laleditse Nthakoana Ngatane, mmega-dikgang wa SABC kwa Lesotho, go re neela seemo ka maikutlo a baagi ba Lesotho, matsholo a go ngoka batlhophi le tse dingwe.
Loading player...