10 May Karolo e Brenda Fassie a e tshamekileng mo Afrika le Bongani Mandondo

MOTSWEDING FM  |  DI RAGE
Maabane re ne re gopola botshelo jwa ga Brenda “MaBrrr” Fassie, mme ra felletsa re botsana gore, ke maikarabelo a ga mang go tsweletsa lefa/boswa le motho yo a tshwanang leene a re tlogeletseng lona netefatsa gore boswa jo, bo a tswella.

Mme re laleditse mongwe wa batho ba ba kwadileng thata ka botshelo jwa gagwe ebong Bongani Madondo, mokwadi gape e le mmatlisise, go lebella karolo ya ga MaBrrr mo mminong wa kontinente ya Afrika.

Bongani Madondo, editor of I’m Not Your Weekend Special, spoke to Panashe Chigumadzi in an interview for City Press about his teenage crush on Brenda Fassie, her chart-topping music and his thoughts on her being called a “black Madonna”.
Loading player...