3 May letsatsi la boditšhabatšhaba la kgololosego ya bobega-kgang le Tshepo Ikaneng

MOTSWEDING FM  |  DI RAGE
Gompieno ke letsatsi la boditšhabatšhaba la kgololosego ya bobega-kgang, mme fa re lebella bobega-kgang ka kakaretso, go nale go ketsaetsego ya gore, dingwe tsa dikgang tse di begiwang ga diikganyega kantlha ya gore, batho ba ba neelang bakwadi ba dikgang ga ba itsiwe. Molao o ba sireletsa gore ba neelane ka dikgang ntle le go itsiwe(secret source).

Jaaka mmuisa dikgang, o nagana gore bo-Tlhokaina ba tshwanetse go itsiwe gore go fitlhellwe nnete ka boikanyego jwa dikgang tse ba neelanang ka tsone, kgotsa go nne jaaka ga jaana gore ba sireletsege gore ba ntshe dikgang ka phuthulogo?
Loading player...