11 Apr SOUTH AFRICAN ECONOMY DOWNGRADED BY TWO WORLD’S RATINGS

THOBELA FM  |  TABAKGOLO
Go thoma mafelelong a kgwedi ya March ke moo mebaraka ya Afrika Borwa e ile ya thoma go hlotša hlotša, kudu kudu morago ga go fološwa ditulong ga tona ya matlotlo Pravirn Gordhan le motlatši wa gagwe Mcebisi Jonas yoo a šetšego a itokolotše bjalo ka leloko la palamente bekeng ya go feta.
Loading player...