6 Apr tshweetso ya mokgatlho wa ANC le Rre Thapelo Tselapedi

MOTSWEDING FM  |  DI RAGE
Re buisana le Rre Thapelo Tselapedi, motlhatlheledi wa tsa dipolitiki kwa University of Johannesburg, go leba gore tshweetso ya mokgatlho wa ANC go thibela kgatello kgatlhanong le makoko le baagi ka kakaretso go gogela kwa morago Presidente Jacob Zuma jaaka moeteledipele wa naga.
Loading player...