4 Apr Psychological Effects Of Not Working le Manoko Ratala – Industrial Psychologist

MOTSWEDING FM  |  DI RAGE
Re buisana le Manoko Ratala, Industrial Psychologist kwa Sekgwari Management Consulting gape e le Mopresidente wa SIOPS(Society for Industrial & Organisational Psychology of SA), re buisana ka maemo a tlhaloganyo a moalogani a ka nnang le one fa a bona ditsala tsa gagwe di tswella mo botshelong mme ene a lemoga fa a saletse kwa morago.
Loading player...