Dan Sleigh

Die gevierde ATKV Prosapryswenner Dan Sleigh praat oor sy historiese roman Afstande. Hy vertel hoe Nagri, die laaste Joodse profeet, 2 400 jaar gelede moeitevol die pad vir sy Verlosser in die woestyn berei, oortuig dat dit ’n Griek gaan wees. Nagri – die woedende digter van Psalm 137, die eunug wat sy geld op straat aan prostitute weggee – se verhaal lê tussen die Ou en Nuwe Testament.