Seks – die eintlike storie?

Christina Landman praat met Nicki Spies oor haar jarelange navorsing oor seksualiteit en geloofkonstruksies. Opvattings oor seks, seksualiteit en gender word sonder vrees verken. Eeue-oue sienings word getakel, asook hoe sulke konstruksies ons intieme verhoudings raak. Verfrissend en stimulerend.