Mefuta e farologaneng ya dipitso tsa badimo le gore badimo ba tla ka mokgwa ofe

Re lebelela mefuta eo e farologaneng ya dipitso kgotsa pitso ya badimo le gore badimo ba tla ka mokgwa oo ntseng jang mo mothong? Gonna ngaka ga ese selo seo motho o ka itlhopelang sone, mme bontsi jwa batho ba tlogela ditiro fa bangwe ba kgaogana le dikolo. Re nale di ngaka tsa bana le bagolo seo motho o ipotsang sone ke gore a goa kgonagala gore motho o ikgatolose pitso eno. Bangwe ba lwala fa ba bangwe ba bona ka ditoro gore ba nale pitso ya badimo. Moeng wa rona ke Ngaka Mothupi.