15 Mar botlhokwa jwa madi a dikotlo le molwela ditshwanelo tsa botho Adv Sipho Mantula

MOTSWEDING FM  |  DI RAGE
Molwela dintshwanelo tsa botho, Advocate Sipho Mantula o gone gompieno go buisana le rona ka botlhokwa jwa madi a dikotlo mo baaging ba naga, bogolo go tlhaloganya goreng e le tshwanelo go ya ka molaotheo wa naga.
Loading player...