JURIE VAN DEN HEEVER: WAT MOET ONS MET ONS KERK DOEN

Aangebied deur Naledi
Die gereformeerde kerke in Suid-Afrika is aan die kwyn weens ’n verknogtheid aan Middeleeuse dogma. Deur bewese navorsingsbevindings in die teologie, argeologie en biologie te ignoreer word die Kerk toenemend irrelevant. Jurie praat met Chris Jones oor hoe
dit die weg vir lidmate oopmaak om uiteindelik self te bepaal hoe die Kerk moet lyk en funksioneer.