18 Oct CRACKS WITHIN THE TRIPATITE ALLIANCE

THOBELA FM  |  TABAKGOLO
Gona le mmolelwana o mongwe wa gore balwi ke baratani .Go tloga kgale majammogo a na le segwera sa go tsebja ka la Tripatite Alliance e lego segwera sa mekgatlo ye meraro e lego ANC, SACP gammogo le mokgatlo o mogolo wa basomi ka nageng wa Cosatu.
Loading player...