Mathata a re pateletsa go rapela

MOTSWEDING FM  |  SETLHOENG SA TUMELO
Deuteronomy 28:2 | Mme ditshegofatso tsa Modimo ditla go dirafalela go di fitlhelela fa o reetsa lego diragatsa lefoko la gagwe.
Jemermiah 17:7 : Go tshegofaditshwe Monna o ikaegang ka Modimo
O natefelwe ke Morema mme otla go naya tsa pelo ya gago

Philippians 4:9 | Mme modimo wame otla le abela tsotlhe tsele di tlhokang

3 John 2 : Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers.