31 Aug Essential Services

THOBELA FM  |  TABAKGOLO
Ke kgantšhi moo batho re bolelelago ka ditirelo tšeo go bonalago di le bohlokwa kudu go feta tše dingwe. Setlwaedi seo re atišago go kwa ka sona ke sa gore ditirelo tše bohlokwa goba yona essential services di akaretša ditirelo tša maphelo moo go angwago baoki, dingaka le basomedi ba bangwe lefapha le e lego ba ditirelo tša tšhoganetšo tša go etša di ambulance, maphodisa ga e šita le madira a tšhireletšo.
Loading player...