22 Aug VOTING OF THE NEW COUNCIL OF THE CITY OF JOHANNESBURG METROPOLITAN MUNICIPALITY

THOBELA FM  |  TABAKGOLO
Dikgetho tša mebušo ya selegae ka mono Afrika Borwa di tlile tša ba tša feta. Dipoelo tša ka moo batho ba votilego ka gona le tšona di ile tša tšwa le ge go tšwa ka dimasepaleng tša ditoropokgolo go sena party yeo e tlogilego e bula sekgoba go diparty tse dingwe ka ntle ga province ya Western Cape.
Loading player...