RSG  |  BEFONK
Arehan Brand kuier hierdie week by die Zandvliet Sekondêre Skool in Macassar, waar hy met Trevor Forbes en drie van sy leerders oor Besigheidsgeleenthede in die vak Besigheidstudies gesels. Hulle deel wenke vir die eksamens en maak dit maklik om die werk te memoriseer. Hy loer ook by die Nal'ibali Funda Leier projek in, wat onlangs in die Kaap bekend gemaak is.