Puisano ya ga Lucas Mothibedi le Ted Dumitru

MOTSWEDING FM  |  MABALENG
Eno ke puisano ya Lucas Mothibedi le Ted Dumitru mo ngwageng o o fetileng ka di 10 Sedimonthole. Puisano ya bone ene ele mabapi le tiro ya Ted Dumitru kwa mokgatlhong wa South African Football Coaches Association (SAFCA). Ted o ne a tlhagisa maikaelelo a gagwe go tsweletsapele kgwele ya dinao mo nageng ya rona ka go ema nokeng bakatisi ba ba ikwadisitseng le mokgatlho wa SAFCA. Re le Motsweding FM re tlile go mo gopola thata ka ntlha ya karolo ya gagwe mo motshamekong wa kgwele ya dinao. O iketse Badimong mo letsatsing la mabane Motsheganong a tlhola malatsi a le 26. A mowa wa gagwe o robale ka kagiso!