Sithetha no Advocate Sonwabile Mancotywa

Ingaba ubuke weva ngomnyadala i-Masumpa Cultural Arts Festival? Ukuba impendulo yakho ngu hayi...njani kodwa u-2016 ngunyaka wesihlanu usenziwa lomnyadala? Ukuba wena uku Masipala i-King Sabata Dalindyebo baz' indlebe xa sithetha no Advocate Sonwabile Mancotywa noyi ntloko ye National Heritage Council