Met bier en bloed en dans en trom

frikaanse kunstefeeste en Van Wyk Louw se kultuurkritiek:
In die gees van N.P. van Wyk Louw se ‘oop gesprek’ tree Tertius Kapp (2015 se Hertzogpryswenner vir drama) op as fasiliteerder vir ’n dialoog tussen twee omvattende stelle idees. Aan die een kant is Van Wyk Louw se kultuurkritiek, sedert die 1930s ʼn roer en weerspieëling van Afrikanerdenke. Aan die ander kant is die kunstefeeste as ’n ontluikende, grootliks ongeformuleerde kultuurverskynsel wat oor die afgelope twintig jaar die grootste platform vir Afrikaanse kultuur geword het. Hierdie lesing is oorspronklik aangebied as ’n voordrag by die Universiteit van Johannesburg by geleentheid van die jaarlikse NP van Wyk Louw-gedenklesing op 10 September 2015.