Kallie Schoeman – Schoeman Boerdery

Schoeman Boerdery bestaan al vanaf 1919 en Kallie is reeds vir 37 jaar aan stuur van sake. Die familieboerdery staan hoofsaaklik op twee bene: akkerbou in die distrik Delmas en sitrus op die bekende plaas Moosrivier by Marble Hall. Mense is hul grootste bate en Kallie streef daarna om goeie verhoudings te handhaaf. Kallie was in 1991 Boer van die Jaar en dien tans op verskeie direksies van landboubesighede.