Lerato La Chelete Ke Modi Wa Masula A Otlhe

MOTSWEDING FM  |  SETLHOENG SA TUMELO
Lerato la Jeso le molemo. Beeletsa mo tumelong go tshela mo khumong ya legodimo.
Poifo Modimo e enang le pelo e thethebetseng ena le dipoelo tse di namatshang. Itse pharologanyo a tse o di eletsang le tse o ditlhokang. Go huma gase boleo, go humanega ga se boleo. Ba ba ratang go huma ba wela mo thaelong
1 Timothy 6: 6-11