Jan Marais-gedenklesing

Met Ton Vosloo
Jannie Marais het 100 jaar gelede die stigting van Die Burger (en Naspers) moontlik gemaak deur die aankoop van ’n drukpers te borg. Die voormalige Victoria College (nou US) raadslid en Volksraadlid is egter dood voor die eerste koerant verskyn het. Met sy inkomste uit Kim- berley se diamantmyne het hy met Het Jan Marais Nationale Fonds duisende mense onder meer tersiêre onderwys laat ontvang en ’n filantropie begin wat vandag nog voortduur. En daar is steeds net een voorwaarde – dit moet Afrikaans ondersteun en bevorder.