Isikhongeli sokhetho: Isivumelwano phakathi kweqembu nomvoti

--:--
Isikhongeli sokhetho: Isivumelwano phakathi kweqembu nomvoti

Esimweni esejwalekile isikhongeli (manifesto) siyisivumelwano phakathi kweqembu nomvoti. Umbuzo uthi ngabe zombili lezi zihlanngothi ziyakuqonda yini ubumqoka besikhongeli? Kulesi siqephu uMtaka uxoxa noSolwazi uBheki Mngomezulu ngobumqoka besikhongeli nokuthi abavoti bangaselusa kanjani nangale kokhetho.
25 Apr English South Africa Politics · Daily News