RSG  |  LOSLIP
Net soos alle ouers dink hulle kinders is die oulikste, so voel almal oor hulle honde. Maar waar almal hulle kinders graag na die beste skole toe wil stuur, doen min mense moeite om hulle honde te laat skoolgaan. Hoekom? Sal jy dan nie nóg trotser wees op 'n gedissiplineerde hond of een wat 'n paar toertjies kan doen nie? Hoekom leer so min mense hulle honde om bevele te gehoorsaam? Is dit dalk omdat die hond, eerder as sy baas, die bevele gee?