Saterdag Oggenddiens - Ds Wimpie Raadt

--:--
DEUTERONOMIUM 3

Josua sal die volk inlei, nie Moses nie
21“Ek het destyds vir Josua gesê: ‘Jou twee oë het nou alles gesien wat die Here julle God met daardie twee konings gedoen het. So sal die Here doen met al die koninkryke waarnatoe jy nou gaan deurtrek. 22Moenie vir hulle bang wees nie. Die Here julle God sal vir julle veg.’
23“Dit was toe dat ek die Here gesmeek het: 24‘Here my God, U het begin om my u grootheid en u groot mag te laat ondervind. Watter god is daar, in die hemel of op die aarde, wat u magtige dade kan nadoen? 25Laat my tog nou deur die Jordaan gaan om hierdie mooi land te gaan bekyk, die mooi Bergwêreld en die Libanon.’ 26Maar deur julle toedoen het die Here destyds vir my kwaad geword en daarom het Hy nie nou my gebed verhoor nie. Hy het vir my gesê: ‘Jy het nou al genoeg daaroor gepraat. Moenie weer met My oor hierdie saak praat nie. 27Klim eerder Pisgaberg uit en kyk na die weste en die noorde, die suide en die ooste. Kyk daarna, want jy sal nie hierdie Jordaan oorsteek nie. 28Gee vir Josua sy opdragte, praat hom moed in en gee hom raad, want hy moet voor hierdie volk uit deur die Jordaan trek en hy moet hulle die land wat jy sal sien, in besit laat neem.’ 29Daarom het ons in die laagte teenoor Bet-Peor gebly.”
21 Jan 1AM Afrikaans South Africa Religion & Spirituality · Christianity

Other recent episodes

Saterdag Oggenddiens - Dr Hanneke Meyer

JAKOBUS 4 Waarskuwing teen wêreldliefde en hoogmoed 1Waar kom die stryd vandaan, waar kom die rusies onder julle vandaan? Kom dit nie van julle selfsugtige begeertes wat gedurig binne-in julle woed nie? 2Julle wil dinge hê, maar kry dit nie en wil dan moord pleeg; julle is jaloers op 'n…
25 Mar 2AM 15 min

Vrydag Oggenddiens - Dr Hanneke Meyer

JAKOBUS 3 Beheersing van die tong 1My broers, julle moenie almal leermeesters wil wees nie, want julle moet weet dat ons wat leermeesters is, strenger as ander beoordeel sal word. 2Ons struikel almal in baie opsigte. As iemand nooit struikel in wat hy sê nie, is hy volmaak, by magte…
24 Mar 2AM 17 min

Donderdag Oggenddiens - Dr Hanneke Meyer

JAKOBUS 2 Glo en doen 14Wat help dit, my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so 'n geloof 'n mens red? 15Sê nou daar is 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie en dag vir dag honger ly, 16en…
23 Mar 2AM 21 min

Woensdag Oggenddiens - Dr Hanneke Meyer

JAKOBUS 2 Moenie volgens die uiterlike oordeel nie 1My broers, julle wat glo in ons Here Jesus Christus, die Here aan wie die heerlikheid behoort, moet mense nie volgens hulle uiterlike beoordeel nie. 2Sê nou daar kom in julle samekoms 'n man in met goue ringe aan sy vingers en…
22 Mar 2AM 17 min